Způsoby použití a tepelný odpor

Bezkontaktní způsob použití přináší maximální tepelně-izolační efekt. Mezi reflexním povrchem a protilehlým povrchem je nutno vytvořit nevelkou vzduchovou vrstvu, například pomoci krokvového systému v případě šikmých střech nebo nainstalovat roštový systém (dřevěné latě, kovové profily atd.). Tepelný odpor vzduchové vrstvy, která je vymezena povrchem s nízkou emisivitou lze vypočítat podle normy ČSN EN ISO 6946. Pro praktické účely jsou v tabulce průměrné hodnoty tepelného odporu R [ m2  K W-1   ]  pro vzduchovou vrstvu o tloušt’ce 3 cm.

Tepelný tok
nahoru
stranou
dolů
Rayfield™ jednostranný
0,6
0,8
1,0
Rayfield™ oboustranný
1,1
1,5
1,9

Výše uvedené hodnoty jsou ověřené laboratorními měřeními podle STN 727012 1-2.

Kontaktní způsob použití přináší výborné výsledky v kombinaci s tradičními tepelnými izolacemi, ale reflexní vlastnosti se ztrácejí při  kontaktu s materiály s vysokou tepelnou vodivostí (kovy, beton, malta, omítka apod.).

   

Instalace. Izolace Rayfield™ se připevňuje ke konstrukci sponkovačkou. Sponky jsou kotveny každých 15 – 25 cm. Jednotlivé pásy izolace lze pokládat jak vodorovně tak svisle. Při instalaci doporučujeme začínat od shora a postupovat směrem dolů. Izolace může být po instalaci mírně zvlněna. V případech kdy izolace plní funkci parozábrany, je nutno utěsnit všechny spoje a spáry přelepením samolepicí hliníkovou páskou.
Upozornění: elektroinstalace musí být důsledně odizolována od izolace Rayfield™ (hliník je výborný elektrický vodič).

Více informací můžete najít na stránkách asociací výrobců reflexních izolací RIMA (v angličtině) – www.rima.net