Jak to vlastně funguje

Přenos tepla se děje třemi způsoby: prouděním, vedením nebo sáláním. Při proudění se přemíst’uje sama teplá látka, obvykle kapalina nebo plyn. Vedení je přenos tepla latkou. Když zahřejeme jednu část tělesa, energie pohybu jeho molekul vzroste a srážkami se sousedy se přenáší dál. Sálání je přenos tepla pomocí elektromagnetického záření. Všechna tělesa vyzařují, a to tím více, čím mají větší teplotu.

Tepelná izolace. Tepelná vodivost látek se různí. Nejlepšími vodiči tepla jsou kovy, naopak dřevo a plasty vedou teplo špatně (proto je pánvička kovová a držadlo ze dřeva či plastu). Vůbec nejhoršími vodiči tepla jsou plyny. K tepelné izolaci se hodí materiály vláknité, pórovité,
pěnové, zrnité, nebot‘ obsahují mnoho vzduchu.

Teplo odrážející izolace. Tepelné záření, zvané též infra – červené, se šíří rychlostí světla, má však větší vlnovou délku. Podobně jako světelné je i infračervené záření odráženo lesklými povrchy a pohlcováno povrchy matnými a drsnými. Povrchy s velkou odrazivostí (reflexí) mají nízkou zářivost (emesivitu) a naopak tělesa s velkou pohltivostí dobře sálají. Rayfield™ – izolace, využívající vynikajících odrazových vlastností leštěné hliníkové fólie.

Materiál
r %
e
 stříbro leštěné
99
0,01
 měd‘ leštěná
98
0,02
 zlato leštěné
97
0,03
 hliník leštěný
95÷97
~ 0,04
 hliník drsný
92÷94
~ 0,07
 hliník zoxidovaný
70÷80
~ 0,25
 hliníkový nátěr
60÷80
~ 0,30
 asfalt
6
0,94
 střešní lepenka
7
0,93
 vápenná omítka
7
0,93
 sklo
8
0,92
 cihlové zdivo
10
0,90
 papír
10
0,90
 beton
11
0,89
 laky a emaily
8÷15
~ 0,88
 dřevo hoblované
20
0,80