Možnosti použití – ostatní

Použitelnost reflexních materiálů jako bariéry proti tepelnému toku je známa již od počátku minulého století (termoska). Nově vyvinuté materiály byli přímo spojeny s výzkumem oblastí s extrémním tepelným namáháním (vesmírný prostor, projekty vojenského výzkumu, apod.). Přenos těchto poznatků do praktického života je spojen s úsporami veškeré energie, jejíž výroba a rozvod zatěžují životní prostředí.

Teplo odrážející izolace Rayfield™ je rozmanitě použitelný materiál, který nachází široké uplatnění v každodenním životě. Například přepravní boxy – přeprava potravin, teplo choulostivých rostlin, zvířat apod. Oboustranná izolace v letních měsících odstiňuje přehřívání přepravních prostorů a v zimě zabraňuje uniku tepla nebo usnadňují jejich vytápění.